REGULAMIN

 

1. INFORMACJE O FIRMIE
2. WYMAGANIA TECHNICZNE


3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA


4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
6. POLITYKA CENOWA
7. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
8. PŁATNOŚCI – BLOKADA ZAMÓWIEŃ
9. REKLAMACJE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Objaśnienie skrótów użytych w regulaminie:

 • Platforma – platforma b2b  działająca pod adresem www.b2b.eko-wital.pl, sprzedająca produkty znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu
 • Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 • Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Magazyn skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 • Klient– osoba fizyczna posiadająca działalność gospodarczą, lub firma, dokonująca zakupów poprzez platformę b2b, posiadająca Konto Klienta.

1. INFORMACJE O FIRMIE

:

Platforma B2B działający pod adresem www.b2b.eko-wital.pl (dalej: Platforma) jest własnością Eko-Wital Sp. Z O.O. ul.Annopol 3, 03-236 Warszawa, Nip: 1230950438, Regon: 0174765,  KRS:0000090525

Oddział Warszawa

tel: (+48) 22 674 99 30 
fax: (+48) 22 889 34 90 
e-mail: info@eko-wital.pl

 

Oddział Katowice

ul. Obroki  130 box B5
40-833 Katowice

tel: (+48) 32 359 44 43
fax: (+48) 32 359 44 43
e-mail: katowice@eko-wital.pl

 

 

 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do poprawnego działania Platformy wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.

Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia na Platformie jest posiadanie przez klienta własnego loginu i hasła – otrzymanego wcześniej od Eko-Wital. Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.


3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę.

Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Platformy dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Platformy. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Platforma wcześniej poinformuje o tym Klienta na stronie głównej Platformy.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia i jego zaakceptowaniu automatycznie pojawi się komunikat na Platformie o jego przesłaniu do realizacji. Historia zamówień dostępna jest po zalogowaniu dla zarejestrowanych klientów i znajduje się w zakładce – Historia Zamówień.
Wszystkie zakupione i dostarczone towary sąszczelnie i bezpiecznie zapakowane oraz posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

Przygotowanie zamówienia:

Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych. Czas realizacji zależny jest od dostępności towaru, rodzaju zamówionego towaru (produkty suche czy świeże – warzywa, nabiał).

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego, na adres Klienta, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.


Dostawa:

Czas dostawy deklarowany przez przewoźników:

 • Zamówienia wysyłkowe realizowane przez firmę kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy.
 • Realizacja transportem własnym odbywa się w ustalone przez Magazyn dni dostaw na terenie Klienta. Przy czym zamówienie musi zostać złożone minimum na dwa dni przed ustalonym dniem dostaw. 

Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 
5. Zmiana lub anulowanie zamówienia:

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili zrealizowania zamówienia (status zrealizowane), o czym Klient jest informowany statusem realizacji zamówienia na Platformie w zakładce Historia zamówień. Jest to informacja zawierająca szczegółową informacje o wysyłce towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem magazynów w Warszawie i Katowicach telefonicznie lub mailem: Warszawa tel.: (+48) 22 674 99 30 info@eko-wital.pl , Katowice tel.: (+48) 32 359 44 43 katowice@eko-wital.pl


6.    Polityka cenowa:

Wszystkie ceny na Platformie podane są w złotych polskich i są cenami netto. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne poza produktami sprzedawanymi na wagę, których cena ostateczna zależna jest od rzeczywistej wagi produktu.


7. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć wyłącznie na Platformie pod adresem https://b2b.eko-wital.pl/ będąc zalogowanym na własnym koncie:

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz brak zaległości w płatnościach.
3. Minimalna wartości zamówień realizowanych przez Platformę wynosi 500zł netto – dostawa gratis, do zamówień poniżej tej kwoty naliczany jest koszt dostawy w wysokości 20zł brutto za każdą paczkę.

4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
5. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

 • kurier teren całej Polski
 • transport Eko-Wital (trasy i dni dostaw ustalone wspólnie z Magazynem)
 • odbiór osobisty w magazynie Eko-Wital w Warszawie lub Katowicach


6. Możliwe formy płatności:

 • zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami przy rozpoczęciu współpracy
 • gotówka przy odbiorze (wyłącznie przy dostawie transportem Eko-Wital) lub odbiorze osobistym z magazynu


7. Przesyłka jest wysyłana w ciągu 24-72 godzin od złożenia zamówienia (w dni robocze), z wyjątkiem zamówień na produkty świeże (warzywa – nabiał), które realizowane są najczęściej w dniu dostawy zamówionych produktów (szczegóły w opisach poszczególnych kategorii lub opisach produktów).

 

8. PŁATNOŚCI – BLOKADA ZAMÓWIEŃ

 

Każdy klient współpracujący z Eko-Wital i składający zamówienie przez platformę b2b jest zobowiązany do płacenia faktur za zakupiony towar w terminie wynikającym ze wspólnych ustaleń (za termin wpłaty uznaje się dzień w którym pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Eko-Wital).

 

Blokada zamówień:

 

- jeżeli klient nie zapłaci faktur w terminie, po pierwszym dniu otrzyma informację na platformie z ostrzeżeniem o zaległych fakturach

 

- blokada zamówień następuje, gdy pomimo ostrzeżeń o przeterminowanych płatnościach klient w ciągu kolejnych kilku dni nie dokona zapłaty za wszystkie przeterminowane faktury

 

Zdjęcie blokady następuje automatycznie po tym jak zostaną opłacone wszystkie zaległe faktury (przelane pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Eko-Wital).


9. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W każdym przypadku, jeśli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi jego wady Eko-Wital zwróci zapłaconą za niego kwotę lub wymieni produkt (według życzenia klienta).

 

2. W każdym przypadku reklamacji prosimy o zgłoszenie tematu mailowo do swojego oddziału: Warszawa info@eko-wital.pl , Katowice katowice@eko-wital.pl

 

3. Eko-Wital zwraca koszty przesyłki tylko w przypadku zwrotów, które są wynikiem błędów Eko-Wital.

 

4. Wszystkie dostawy towarów muszą zostać sprawdzone w obecności naszego kierowcy lub kuriera. W przypadku zgłoszenia braków w towarze lub uszkodzenia towaru w dostawie prosimy o sporządzenie protokołu na którym będzie widniał czytelny podpis kuriera lub naszego kierowcy. Dokument ten powinien zawierać czytelnie opisany produkt, wraz z kodem kreskowym i ilość brakujących lub uszkodzonych sztuk.

 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Eko-Wital wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych protokołów.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej: https://b2b.eko-wital.pl/regulamin.php oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia oraz potwierdzenia Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

 


Powrót